Στην ενότητα Παράμετροι μπορείτε να:

  • Δείτε συνοπτικά και αναλυτικά όλες τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται
  • Προσθέσετε νέα δεδομένα σε παραμέτρους
  • Επεξεργαστείτε τις δικές σας παραμέτρους
myTimologisi  Home page myTimologisi  profile page

Διαχείρηση παραμέτρων λειτουργίας


Οι παράμετροι που απαιτούνται για την λειτουργία της εφαρμογής έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής δεν απαιτείται καμμία επιπλέον παράμετρος. Οι παράμετροι όπως εμφανίζονται έχουν χαρακτήρα πληροφόρησης εκτός από αυτές που προσθέτουν λειτουργικότητα στην εφαρμογή ( π.χ. η παράμετρος 9136 - Κατηγορία Στατιστικής 1) ή αυτές που ενσωματώνουν ιδιαίτερες πληροφορίες της επιχείρησης (π.χ. παράμετρος 9741 - Τράπεζες).
Η κάθε παράμετρος έχει έναν μοναδικό τετραψήφιο κωδικό αριθμό. Οι αριθμόι από το 1 μέχρι το 999 δεν χρησιμοποιούνται. Οι αριθμοί από το 1000 μέχρι το 8999 δεσμεύονται για δημιουργία παραμέτρων από τους χρήστες. Οι αριθμού από το 9010 μέχρι το 9999 χρησιμοποιούνται ώς παράμετροι λειτουργίας και είναι αυτοί που εμφανίζονται εδώ.

Εμπλουτίστε τις παραμέτρους διαχείρισης της επιχείρησής σας με δικά σας στοιχεία. Αρχικά επιλέξτε μια από τις ετικέτες της λίστας και δείτε αναλυτικά τα στοιχεία των εγγραφών. Στη συνέχεια πατήστε Καταχώρηση Νέων Δεδομένων Παραμέτρου και εισάγετε τα νέα δεδομένα στο αναδυόμενο παράθυρο.

Image
Image
Image


Τα δεδομένα στις γραμμές παραμέτρων χρησιμοποιούνται από το myTimologisi σε αναπτυσσόμενες λίστες και στην συνέχεια ενημερώνουν τα αρχεία κινήσεων της εφαρμογής. Για παράδειγμα η περιγραφή ενός είδους ή η κατηγορία στατιστικής θα συμπεριληφθούν στο αρχείο αναλυτικών γραμμών τιμολόγησης. Για τον λόγο αυτό αν τροποποιήσετε ή διαγράψετε δεδομένα από παράμετρο που τα έχετε ήδη χρησιμοποιήσει σε προηγούμενο χρόνο μπορεί να έχετε απώλεια ή αλοίωση δεδομένων.

Image


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι παράμετροι που είναι επισημειωμένες με το * έχουν καθοριστεί από το περιβάλλον διαχείρισης του συστήματος ως υποχρεωτικές και κανονιστικές και δεν επιδέχονται καμμίας τροποποίησης.TIPS: Τα παραστατικά που αποθηκεύονται προσωρινά μπορείτε να τα δείτε και να τα επεξεργαστείτε από τις Επανεκτυπώσεις επιλέγοντας την Κατάσταση: Προσωρινά.

Αρχική Κατάσταση


Επιλέγοντας Παράμετροι, ενεργοποιείται η καρτέλα Εισαγωγή Δεδομένων Παραμέτρου στην οποία εμφανίζονται όλες οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την εφαρμογή. Η εμφάνιση γίνεται με αύξουσα αριθμητική ταξινόμηση κατά τον κωδικό παραμέτρου. Μπορείτε να πατήσετε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης παραμέτρου.

2 μήνες Δωρεάν Χρήση