Το Password πρέπει να αποτελείται από:
 
     α. Τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
     β. Τουλάχιστον ένα κεφαλαίο λατινικό γράμμα
     γ. Τουλάχιστον ένα μικρό λατινικό γράμμα
     δ. Τουλάχιστον έναν αριθμό (0..9)
 
 * Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά