Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

«Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»

Ακολουθούν οι όροι χρήσης, οι προϋποθέσεις καθώς και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ εσάς και της myTimologisi.gr. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

myTimologisi.gr / cloud enterprise erp

Η myTimologisi.gr μπορεί, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την τοποθεσία Web. Μπορεί επίσης να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ο Πελάτης μπορεί να καταχωρεί Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια της χρήσης των Υπηρεσιών, η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον Πελάτη κατά την απόλυτη κρίση του και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα:

 • Συμβαλλόμενοι, συνεργάτες και πωλητές του Πελάτη (που είναι φυσικά πρόσωπα)0
 • Υπάλληλοι ή πρόσωπα επαφής των Συμβαλλομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών του Πελάτη
 • Οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες του Πελάτη (φυσικά πρόσωπα)
 • Οι Χρήστες του Πελάτη εξουσιοδοτημένοι από τον Πελάτη για χρήση των Υπηρεσιών

Ο Πελάτης μπορεί να καταχωρεί Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια της χρήσης των Υπηρεσιών, η έκταση των οποίων καθορίζεται και ελέγχεται από τον Πελάτη κατά την απόλυτη κρίση του και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

 • Επώνυμο και Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο)
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 • Στοιχεία Εθνικότητας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχετε (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων και, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να διαγράψετε / διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα να ξεχαστεί).
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο ελεγκτή, στο μέτρο του δυνατού (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων).
 • Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων (δικαίωμα αντίρρησης). Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ ή τα μοιράζεστε με τρίτους για δικούς τους σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να προβείτε σε οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτή την επεξεργασία χωρίς να χρειάζεται να δώσετε συγκεκριμένους λόγους για αυτή την αντίρρηση.
 • Να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα ("αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων"). Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων επί του παρόντος δεν πραγματοποιείται στους ιστοτόπους μας.

Στο βαθμό που στηρίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν την απόσυρσή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Loading
Το μήνυμα σας έχει σταλεί. Σας ευχαριστούμε!

1 μήνας Δωρεάν Χρήση