Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ακολουθούν οι όροι χρήσης, οι προϋποθέσεις καθώς και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ εσάς και της myTimologisi.gr. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.Προσαρμογή της εμπειρίας σας στους ιστότοπούς μας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας, όπως σας παρέχουμε περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει και διευκολύνοντας την πλοήγηση στους ιστότοπούς μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους μας.

Παροχή υποστήριξης: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να υποστηρίξουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αποκτήσει από εμάς, όπως σας ενημερώνουμε για μια ενημερωμένη έκδοση προϊόντος ή μια ενημέρωση κώδικα. Μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας με πληροφορίες από άλλες αλληλεπιδράσεις μαζί σας για να σας παρέχουμε πιο πολύτιμες προτάσεις σχετικά με την υποστήριξη προϊόντων. Παρέχουμε επίσης συνεδρίες "Live Support" στις ιστοσελίδες μας για να σας βοηθήσουμε κατά την πλοήγηση στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο ή στα φόρουμ όπου μπορούν να προβληθούν προβλήματα και να προταθούν λύσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις συνεδρίες ή σε τέτοια φόρουμ σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε εσάς, ενδέχεται μερικές φορές να έχουμε παρεμπίπτουσα πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς ή στα δεδομένα που βρίσκονται στο σύστημά σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για εσάς, τους υπαλλήλους της εταιρείας σας, τους πελάτες σας, τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές σας. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για την πρόσβαση ή την επεξεργασία αυτών των προσωπικών πληροφοριών. Οι όροι σχετικά με τον χειρισμό και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων καλύπτονται από τους ισχύοντες Όρους Χρήσης ή άλλες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της myTimologisi.gr.

Υπηρεσίες Cloud: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών Cloud προκειμένου να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων λογισμικού μας και των υπηρεσιών Cloud, να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσεουμε τη χρήση και την εμπειρία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να προσαρμόσουμε τις αλληλεπιδράσεις μαζί σας, να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για τη γενική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών και να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων, συνομιλιών και άλλων αλληλεπιδράσεων: Ορισμένες συναλλαγές μέσω διαδικτύου μπορεί να περιλαμβάνουν την κλήση από εμάς ή από εσάς. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και συνομιλίες στο διαδίκτυο. Ληφθεί υπ’ όψιν ότι η γενική πρακτική της myTimologisi.gr είναι η παρακολουθηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταγραφή αυτών των αλληλεπιδράσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού ή τη διασφάλιση της ποιότητας ή να διατηρεί αποδείξεις συγκεκριμένης συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης.

Χρήση πληροφοριών στο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης: Η myTimologisi.gr χρησιμοποιεί εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για να επιτρέψει τη διαδικτυακή κοινή χρήση και συνεργασία μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί για να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν φόρουμ, wikis, blogs και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Κατά τη λήψη και τη χρήση αυτών των εφαρμογών ή την εγγραφή σας για τη χρήση αυτών των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες εγγραφής θα υπόκεινται και θα προστατεύονται σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με εξαίρεση τις πληροφορίες που είναι αυτόματα διαθέσιμες σε άλλους συμμετέχοντες ως μέρος του προφίλ σας. Αυτές οι εφαρμογές και τα εργαλεία μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και χειρισμού.

Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε, όπως εικόνες, πληροφορίες, απόψεις ή οποιοδήποτε άλλο είδος προσωπικών πληροφοριών που διαθέτετε σε άλλους συμμετέχοντες σε αυτές τις κοινωνικές πλατφόρμες ή εφαρμογές, δεν υπόκειται σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αντίθετα, ένα τέτοιο περιεχόμενο υπόκειται στους Όρους Χρήσης αυτών των εφαρμογών ή πλατφορμών καθώς και σε τυχόν πρόσθετες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής που παρέχονται σε σχέση με τη χρήση τους καθώς και στη διαδικασία με την οποία μπορείτε να καταργήσετε το περιεχόμενό σας από αυτά τα εργαλεία ή να λάβετε βοήθεια να το κάνεις. Ανατρέξτε σε αυτά για να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις της myTimologisi.gr, των άλλων και των τρίτων μερών σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε οποιεσδήποτε τέτοιες πλατφόρμες κοινωνικής πληροφορικής μπορεί να είναι ευρέως διαθέσιμο σε άλλους εντός και εκτός της myTimologisi.gr.

Προστασία δικαιωμάτων και περιουσίας της myTimologisi.gr και τρίτων: Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την περιουσία της myTimologisi.gr ,των συνεργατών μας, των προμηθευτών, των πελατών μας ή άλλων, όταν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι αυτά τα δικαιώματα ή η ιδιοκτησία έχουν επηρεαστεί ή θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως απαιτείται από το νόμο και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, ή των δικαιωμάτων των άλλων, να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή δικαστική διαδικασία στις ιστοσελίδες μας.

Παιδιά:Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι ιστοσελίδες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Περίοδος διατήρησης δεδομένων: Δεν θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της επεξεργασίας που συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. έλεγχος, λογιστική και νόμιμη διατήρηση), τη διαχείριση διαφορών και την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Τα στοιχεία εγγραφής σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός όπως είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών σας. Εάν επιθυμείτε την διαγραφή των στοιχείων σας ή των στοιχείων της επιχείρησης σας επικοινωνήστε μαζί μας στο support@myTimologisi.gr.software. Σε σχέση με τις υπηρεσίες Cloud για τις οποίες έχετε δώσει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούνται από τρίτους, τα στοιχεία εγγραφής τους ενδέχεται να διατηρηθούν για να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις του πελάτη της myTimologisi.gr.

Οι ιστοσελίδες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων από τα συστήματά μας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις που προσδιορίζονται για τους εξής λόγους: Παροχή των υπηρεσιών μας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας για τη χρήση των ιστοσελίδων μας και για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης / υπηρεσίας. Όπου δεν έχουμε συνάψει σύμβαση με εσάς, στηρίζουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για το νόμιμο συμφέρον μας να λειτουργούμε και να διαχειριζόμαστε τους ιστότοπούς μας και να σας παρέχουμε το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και να ζητήσετε (π.χ., να κατεβάσετε δεδομένα ή περιεχόμενο από τους ιστότοπούς μας).

Προώθηση της ασφάλειας των ιστότοπων μας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παρακολουθώντας τη χρήση των ιστότοπων μας, δημιουργώντας συγκεντρωτικά μη προσωπικά δεδομένα, επαληθεύοντας τους λογαριασμούς και τη δραστηριότητα, διερευνάμε την ύποπτη δραστηριότητα και επιβάλλουμε τους όρους και τις πολιτικές μας, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους νόμιμους το ενδιαφέρον για την προώθηση της ασφάλειας και της ασφάλειας των συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τους ιστοτόπους μας και για την προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των άλλων.

Διαχείριση εγγραφών χρηστών: Εάν έχετε εγγραφεί σε έναν λογαριασμό μαζί μας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαχειρίζοντας το λογαριασμό χρήστη σας με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους υπηρεσίας.

Χειρισμός αιτήσεων επικοινωνίας και υποστήριξης χρηστών: Εάν συμπληρώσετε μια φόρμα web "Leave Message" ή ζητήσετε υποστήριξη από τον χρήστη ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλα μέσα, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για το νόμιμο συμφέρον μας για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας και την επικοινωνία μαζί σας.

Διαχείριση καταχωρήσεων συμβάντων και παρακολούθησης: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προγραμματίσουμε και να φιλοξενήσουμε εκδηλώσεις ή διαδικτυακά σεμινάρια για τα οποία έχετε εγγραφεί ή παρακολουθήσετε, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σχετικών επικοινωνιών προς εσάς, για να εκτελέσετε τη σύμβασή μας μαζί σας.

Διαχείριση των πληρωμών: Εάν μας έχετε παράσχει οικονομικές πληροφορίες, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επαληθεύσουμε αυτές τις πληροφορίες και για να συλλέξουμε πληρωμές στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής και την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας.

Ανάπτυξη και βελτίωση των ιστοσελίδων μας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αναλύουμε τις τάσεις και να παρακολουθούμε τη χρήση των ιστοτόπων μας και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξη και βελτίωση των ιστότοπων.

Καταχώριση επισκεπτών γραφείου: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους ασφαλείας, καταχωρίζουμε τους επισκέπτες στα γραφεία μας και διαχειριζόμαστε συμφωνίες μη αποκάλυψης που απαιτείται να υπογράψουν οι επισκέπτες, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για το νόμιμο συμφέρον μας στην προστασία των γραφείων μας και τις εμπιστευτικές μας πληροφορίες κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως διαχείριση και φιλοξενία πληροφορικής και συστημάτων, επεξεργασία πιστωτικών καρτών, έρευνα και ανάλυση, μάρκετινγκ, υποστήριξη πελατών και εμπλουτισμός δεδομένων για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχετε (δικαίωμα πρόσβασης).
  • Την διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων και, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης (δικαίωμα διόρθωσης).
  • Να διαγράψετε / διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα να ξεχαστεί).
  • Περιορισμός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
  • Να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο ελεγκτή, στο μέτρο του δυνατού (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων).
  • Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων (δικαίωμα αντίρρησης). Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ ή τα μοιράζεστε με τρίτους για δικούς τους σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να προβείτε σε οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτή την επεξεργασία χωρίς να χρειάζεται να δώσετε συγκεκριμένους λόγους για αυτή την αντίρρηση.
  • Να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα ("αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων"). Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων επί του παρόντος δεν πραγματοποιείται στους ιστοτόπους μας.

Στο βαθμό που στηρίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν την απόσυρσή της.

Λαμβάνουμε προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών, τεχνικών και φυσικών μέτρων, για να βοηθήσουμε στην αποφυγή της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης και μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε. Ενώ ακολουθούμε γενικά αποδεκτά πρότυπα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καμία μέθοδος αποθήκευσης ή μετάδοσης δεν είναι 100% ασφαλής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασης, τον περιορισμό της πρόσβασης στις συσκευές σας και την αποσύνδεση των ιστότοπων μετά τις περιόδους σύνδεσης. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ως ετικέτα που αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Ενώ τα cookies συχνά χρησιμοποιούνται μόνο για τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου (όπως ο αριθμός επισκεπτών και η διάρκεια της επίσκεψης) και η αποτελεσματικότητα (όπως τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες) και για να διευκολύνεται η πλοήγηση ή η χρήση και ως εκ τούτου δεν συσχετίζονται με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται επίσης κατά περιόδους για την εξατομίκευση μιας εμπειρίας γνωστού επισκέπτη ενός ιστότοπου με τη συσχέτιση με πληροφορίες προφίλ ή προτιμήσεις χρηστών. Με την πάροδο του χρόνου οι πληροφορίες αυτές παρέχουν πολύτιμη γνώση για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Τα cookies συνήθως κατηγοριοποιούνται ως cookies "περιόδου σύνδεσης" ή "επίμονα" cookies. Τα cookies περιόδου σύνδεσης σας βοηθούν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά στον ιστότοπο, παρακολουθώντας την εξέλιξη από σελίδα σε σελίδα, ώστε να μην σας ζητηθούν πληροφορίες που έχετε ήδη παράσχει κατά την τρέχουσα επίσκεψη ή πληροφορίες που απαιτούνται για να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή. Τα cookies περιόδου σύνδεσης αποθηκεύονται σε προσωρινή μνήμη και διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα επίμονα cookies, από την άλλη πλευρά, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για τρέχουσες και διαδοχικές επισκέψεις. Γράφονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας και εξακολουθούν να ισχύουν όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, για παράδειγμα, για να καταγράψουμε την επιλογή της γλώσσας και της τοποθεσίας της χώρας σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies σε κάθε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, αλλά επιλέγοντας να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να περιορίσει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών στις υπηρεσίες μας.

Τα παρακάτω περιγράφουν τον τρόπο χρήσης διαφορετικών κατηγοριών cookie και παρόμοιων τεχνολογιών και τις επιλογές σας για τη διαχείριση των ρυθμίσεων συλλογής δεδομένων αυτών των τεχνολογιών:

Απαιτούμενα cookies: Τα απαιτούμενα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στους ιστοτόπους μας και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές των ιστοσελίδων.Εάν έχετε επιλέξει να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε εμάς, μπορούμε να τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο, όταν είστε συνδεδεμένοι στους ιστότοπους και να επεξεργαστείτε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και αιτήσεις σας. Επειδή τα απαιτούμενα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστοτόπων, δεν υπάρχει επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies.

Λειτουργικά cookies: Τα λειτουργικά cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις πληροφορίες που έχετε εισάγει ή τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας) και να παρέχουν βελτιωμένες, εξατομικευμένες λειτουργίες. Τα λειτουργικά cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των ιστοτόπων μας και να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε πιο σχετικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστότοπων μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που προβάλλονται συχνότερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας τεχνολογία ή τεχνολογία τρίτου μέρους για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τις πληροφορίες χρήσης, ώστε να παρέχουμε βελτιωμένες αλληλεπιδράσεις και πιο συναφείς επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics ("Google Analytics"), μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών, των ιστότοπων από τους οποίους οι επισκέπτες έχουν πλοηγηθεί στους ιστότοπούς μας και των σελίδων στους ιστότοπούς μας στους οποίους πλοηγούνται οι επισκέπτες. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας. Η myTimologisi.gr μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τοπικό αποθηκευτικό χώρο HTML5 ή μπισκότα Flash για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Αυτές οι τεχνολογίες διαφέρουν από τα cookie του προγράμματος περιήγησης στο μέγεθος και τον τύπο των δεδομένων που αποθηκεύουν και πώς το αποθηκεύουν. Μπορείτε να διαχειριστείτε την τοποθέτηση λειτουργικών cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω των προσωπικών σας ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε ότι η εξαίρεση από τα λειτουργικά cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των ιστοτόπων μας και να υποβαθμίσει την εμπειρία των χρηστών σας.

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας τις επιλογές και τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν ήδη στη συσκευή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Ενώ οι ιστότοποι της myTimologisi.gr, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες Cloud αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζουν τα αυτοματοποιημένα σήματα του προγράμματος περιήγησης σχετικά με τους μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως οι οδηγίες "μην ακολουθήσετε", μπορείτε γενικά να εκφράσετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας σχετικά με τη χρήση των περισσότερων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού . Ανατρέξτε στην ενότητα "Εργαλεία" (ή παρόμοια επικεφαλίδα) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των cookies. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν θα το αποδεχθείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης γενικά να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απενεργοποιήσετε τα cookies. Δεδομένου ότι τα cookies σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες ή τις δυνατότητες των δικτυακών μας τόπων από τα προϊόντα λογισμικού μας και τις υπηρεσίες myTimologisi.gr Cloud, σας συνιστούμε να τα αφήσετε ενεργοποιημένα. Εάν αποκλείσετε, απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies με οποιονδήποτε τρόπο, ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ή δεν θα μπορείτε, για παράδειγμα, να προχωρήσετε στο checkout ή να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσίες myTimologisi.gr Cloud που σας ζητούν να συνδεθείτε.

Όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους ή τα προϊόντα λογισμικού myTimologisi.gr ενδέχεται να χρησιμοποιούνται web beacons ή άλλες τεχνολογίες για την καλύτερη προσαρμογή αυτών των ιστότοπων ώστε να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Όταν ένας χρήστης ή επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες, δημιουργείται μια μη αναγνωρίσιμη ειδοποίηση σχετικά με την επίσκεψη, η οποία μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς ή από τους προμηθευτές μας. Αυτοί οι ιστότοποι προβολής συνήθως λειτουργούν σε συνδυασμό με cookies. Αν δεν θέλετε οι πληροφορίες των cookies να συσχετίζονται με τις επισκέψεις σας σε αυτές τις σελίδες ή τη χρήση αυτών των προϊόντων, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απενεργοποιεί τα cookies ή να απενεργοποιεί τα cookies στο ίδιο το προϊόν, αντίστοιχα. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, τα web beacons και άλλες τεχνολογίες εξακολουθούν να εντοπίζουν επισκέψεις σε αυτές τις σελίδες. Ωστόσο, δεν θα συσχετιστούν με πληροφορίες αποθηκευμένες σε άλλα cookies. Μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε διαδικτυακούς φάρους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ή στα ενημερωτικά δελτία μας, προκειμένου να καθορίσουμε αν έχουν ανοίξει τα μηνύματα και ότι οι συνδέσεις που περιέχονται μέσα σε αυτά έχουν γίνει κλικ.
Επιπλέον, τα κουμπιά κοινωνικών μέσων τρίτων ενδέχεται να καταγράφουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τον χρόνο πρόσβασης και τις διευθύνσεις ιστότοπων που παραπέμπουν, και αν είστε συνδεδεμένοι σε αυτούς τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων, συλλέγει πληροφορίες με τα στοιχεία του προφίλ σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπό μας και όπως άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Loading
Το μήνυμα σας έχει σταλεί. Σας ευχαριστούμε!

1 μήνας Δωρεάν Χρήση